Brahma Kumaris Croatia

Donacija

Hvala!

Brahma Kumaris svjetski duhovni univerzitet neprofitna je duhovna organizacija te kao dobrotvorna organizacija ne naplaćujemo nijedan od svojih tečajeva ili aktivnosti. Sve što nudimo dostupno je svima kao služba zajednici.

Dobrovoljnim prilozima nas podržavaju prije svega pojedinci koji su osjetili dobrobit od učenja Brahma Kumarisa te na taj način podržavaju naš rad kako bi i drugi mogli osjetiti istu dobrobit.

Centar za duhovni razvoj Brahma Kumaris
Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR1623600001102105837
MB: 02565013

Donacija
hvala