Brahma Kumaris Croatia

Pronalazak unutarnjeg mira
Prepoznavanje sebe
Preobrazba starih navika

Putovanje u sebe
Stvaranje navike mira
Putovanje u svijet tišine