Brahma Kumaris Croatia

Svaka misao stvara vibracije.

Vibracije su poput zvučnih valova ili radijacije.

Nikakve  prepreke ili poteškoće ih ne mogu zaustaviti.

Započnimo svaki dan stvaranjem i njegovanjem dobrih vibracija u sebi, one će potom tiho dotaknuti sve s kojima dođemo u kontakt.