CENTAR ZA DUHOVNI RAZVOJ BRAHMA KUMARIS | Tel: 01 2339 248 |

Živimo u svijetu koji je svakim danom sve ispunjeniji ljutnjom. Ljutnja je jedna od najopasnijih emocija što se javlja kao reakcija na situacije i ljude koji nisu onakvi kakve bismo željeli u svom životu. No, ono sto ne vidimo niti ne shvaćamo jest da ljuteći se mi prvenstveno povređujemo sebe. Štoviše, mnogi ljudi vjeruju da je ljutnja zdrava! Istina je, međutim, da ljutnja izravno utječe na bolesti srca i karcinom, te je u svijetu sve više klinika koje liječe pacijente pomažući im da razumiju i transformiraju ljutnju.

Ovaj je seminar osmišljen na Institutu za životne vrijednosti iz San Paola, i cilj mu je promotriti ishodište ljutnje, istražiti uzroke i vrste ljutnje, promotriti vlastitu situaciju, te ponuditi rješenja za svladavanje te bolne emocije.   

Stoga u prvom dijelu upoznajte:

•      „obitelj“ ljutnje: koje sve emocije ulaze u spektar ljutnje (npr. loše raspoloženje, iritacija, kriticizam, nestrpljenje…) 

•      najčešće načine izražavanja ljutnje – otvorene i

       prikrivene

•      što nas potiče na ljutnju – okidači ljutnje

•      korjenski uzrok ljutnje

U drugom dijelu naučite kako na situaciju odgovoriti na novi način: 

•      komunikacijom bez sukoba

•      trima najjednostavnijim načinima rješavanja sukoba i

       nesporazuma

•      laganim vježbama smirivanja i usmjeravanja uma

Close Menu