Brahma Kumaris Croatia

Preko crte – Dr. Prashant Kakoday

Preko crte – Dr. Prashant Kakoday

Ova je knjiga pokušaj predstavljanja nevjerojatno lijepe, a opet složene teme u obliku jednostavne priče. Moćna mudrost i važne poruke skrivaju se iza ovih jednostavnih riječi. Svakim novim čitanjem doći ćete do novih uvida i vaše razumijevanje će se produbiti. Priča koristi metafore i mitološke likove, a čitatelja se potiče da u njima otkrije osobno značenje. Čitajte priču uvijek sa svježim i novim pogledom.

Ovo je priča o unutarnjem putovanju prema slobodi. Istinska sloboda znači biti Slobodan od stvari koje sprječavaju i zaustavljaju naš napredak. To znači biti Slobodan od unutarnje boli, Slobodan od strahova i tuge. Ova vas priča poziva da postanete sretni i doživite cjelovitost duše. To je unutarnje putovanje koje svatko od nas mora proći ako želimo ispuniti svoju životnu svrhu.

Dr. Prashant je direktor Centra za cjelovito zdravlje (Centre for Integral Health) u Cambridgeu i uglavnom se zanima za područja svjesnosti, uma i meditacije. U posljednjih pet godina u svojoj je liječničkoj praksi kombinirao klasičnu i holističku metodu liječenja. Osjeća da je sadašnji pristup zdravlju nepotpun jer zanemaruje dublje značenje same bolesti.