Brahma Kumaris Croatia

Raja Yoga

Raja Yoga meditacija redefinira sebstvo kao dušu i osposobljava izravnu vezu i odnos s Vrhovnim Izvorom najčišće energije i najviše svjesnosti. Naziv Raja Yoga može se prevesti kao „vrhovna unija“ ili „najviša veza“. Svaka duša ima pravo doživjeti taj najviši odnos.

Tečaj meditacije predstavlja temelj programa Centra za duhovni razvoj Brahma Kumaris i omogućuje logično i praktično razumijevanje odnosa između duha i materije, odnosno povezanosti duše, Boga i materijalnog svijeta. Niz lekcija u ovom tečaju vodit će vas na učinkovito unutarnje putovanje.

Raja Yoga tečaj se odvija u dva dijela:

Osnovni tečaj:

  1. Doživljaj duše i svjesnosti duše
  2. Iskustvo povezanosti s Bogom
  3. Iskustvo Raja Yoga meditacije
  4. Važnost radnje (karma)

Napredni tečaj:

  1. Važnost vremena
  2. Važnost različitih religija
  3. Duhovan život
RayaJoga

U Brahma Kumaris centru u Zagrebu trenutno održavamo individualne tečajeve Raja Yoga meditacije ili u malim grupama. U slučaju da ste zainteresirani za osobni dolazak, molimo da nam se javite putem maila zagreb@hr.brahmakumaris.org ili na telefon 091 882 0060.